RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest „Polifarb Market” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Frysztacka 163, 43-400 Cieszyn („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: rodo@polifarb‑market.com.pl;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy i ewentualnego wystawienia faktury – na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT oraz archiwizacji i niszczenia dokumentacji oraz spółki z grupy PPG.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów księgowych oraz przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi zapytania i/lub wystawienia dokumentu sprzedaży.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnymi innym celu.

Kontakt

Polifarb-Market Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 163
43-400 Cieszyn
NIP: 548-10-00-854
KRS: 0000174116
REGON: 070453810
Polityka cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.